บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด (Kaset Thai Organic Fertilizer Co., Ltd.)
84/5 หมู่ 15 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์: 0-3464-3045. โทรสาร: 0-3464-3587

Email:
info@ktf.co.th , satanee@ktf.co.th
FB : facebook.com/ktf.organicland
Line : @ktf.organicland