Welcome to our KTF Organic Land

Welcome to KASETTHAI

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

ส่งต่อความรู้สึกจากคนทำงาน ที่เรียกว่า “ประธาน”

ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยเป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ที่มองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะที่มวลมนุษย์ควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

20 ปีที่แล้วเราจึงโดดลงมาเข้าร่วมกระแสโลกที่พูดถึงเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสนใจลึกลงไปในส่วนที่เป็นความถนัดขององค์กรและเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ คือ “เกษตรกรรม”

ภายใต้เทรนด์ของโลก ณ ขณะนั้นคือ “Organic” โดยประเทศไทยขานรับด้วยการกำหนด “เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด​ “อาหารปลอดภัย” โดยกำหนดนโยบายช่วงต่อมาเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก” รวมถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ผลพลอยได้ของการปฏิบัติดังกล่าวจะนำมาซึ่ง สุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกทั้งสิ้น

 

กระบวนการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

สินค้าแนะนำ ปุ๋ยอินทรีย์

We desire to create the value chain of “Green Sustainable Society”

ใบอนุญาติ , ใบประกาศ

images

เอกสารรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)


images

เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์


images

เอกสารรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์


"ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย" นำพาธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรไทยและผลผลิต สู่ตลาดโลก

หากคุณสนใจรับทราบข้อมูล หรือ สั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม

ออร์แกนิค แลนด์

“ออร์แกนิคแลนด์ (Organic Land)” ตั้งอยู่ในโซนพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรรม ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผักสลัด ผักสมุนไพร รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เป็นออร์แกนิก มีเลี้ยงปลา ทำฟาร์มเป็ดไข่ และฟาร์มแกะ-แพะ มีร้านอาหารอิตาเลี่ยน-อาหารไทย กาแฟสด

โรงเห็ดมินิ + แปลงผักออร์แกนิค

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

กาแฟสด

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

ร้านอาหารไทย + ยุโรป

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

ฟาร์มแกะ - แพะ

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

ห้องพัก

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit

ข่าวสารบริษัท

Images

ลงนามทำธุรกิจผลไม้แปรรูป

Images

งานเซ็นสัญญาซื้อขายปุ๋ยกับจีน 100,000 ตัน

Images

ชีวิตออกแบบธุรกิจ “วรกุล สกุลวัฒนะ”

กิจกรรมของเรา (CSR)

สมาชิกสหกรณ์ เยี่ยมชมโรงงานและการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์

สมาชิกสหกรณ์ เยี่ยมชมโรงงานและการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมส่วนของออร์แกนิคแลนด์


โครงการสามวัยหัวใจพอเพียง

โครงการสามวัยหัวใจพอเพียง


โครงการหนองลานบ้านฉัน

โครงการหนองลานบ้านฉัน