Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

Welcome to KASETTHAI

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

ส่งต่อความรู้สึกจากคนทำงาน ที่เรียกว่า “ประธาน”

           ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยเป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ที่มองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะที่มวลมนุษย์ควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม 20 ปี

ที่แล้วเราจึงโดดลงมาเข้าร่วมกระแสโลกที่พูดถึงเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสน
ใจลึกลงไปในส่วนที่เป็นความถนัดขององค์กรและเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ คือ “เกษตรกรรม”


           ภายใต้เทรนด์ของโลก ณ ขณะนั้นคือ “Organic” โดยประเทศไทยขานรับด้วยการกำหนด “เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อต้องการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
ภายใต้แนวคิด​ “อาหารปลอดภัย” โดยกำหนดนโยบายช่วงต่อมาเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก” รวมถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ผลพลอยได้ของการปฏิบัติดังกล่าวจะนำมาซึ่ง สุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกทั้งสิ้น

 

ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไรและดีอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางชีวภาพเสียก่อน มีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ มีดังนี้

1.ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

2.อยู่ในดินได้นานและค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี

3.เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ มีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช

4.ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

สินค้าแนะนำ ปุ๋ยอินทรีย์

We desire to create the value chain of “Green Sustainable Society”

 

 

 

 


เอกสารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

images

เอกสารรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)


images

เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์


images

ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก เกรด 1 และเกรด 2


"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดูเกษตรครบวงจรที่ “ออร์แกนิคแลนด์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร ที่เพียบพร้อมไปด้วยพืชผักออร์แกนิค ปศุสัตว์ไร้มลพิษ ริมถนนกำแพงแสน-พนมทวน (หลักกิโลเมตรที่ 19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี …. อ่านต่อ

บ้านเห็ดมินิ + แปลงผักออร์แกนิค

ด้วยแนวคิดคนรุ่นใหม่ ทำให้การทำเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายและสร้างรายได้ทันที

กาแฟสด

เมล็ดกาแฟ Arabica แท้ สั่งตรงจายดอยสะเก็ด คั่วบดตามแบบฉบับ Organic Land

ร้านอาหารไทย + ยุโรป

หลากหลายเมนู ที่รับประกันทั้งรสชาติและคุณภาพวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

นวัตกรรมเครื่องอบแห้งที่ทันสมัย ทำให้รสชาติที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง

ฟาร์ม

สัมผัสความน่ารักและเก็บเกี่ยวความประทับใจ

ฟาร์มสเตย์

ใช้ชีวิตสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ไร้มลพิษ

ข่าวสารบริษัท

Images

อบแห้ง..รักษ์โลก

Images

บรรลุข้อตกลงขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ที่สุดสู่แดนมังกรถึง 100,000 ตัน/ปี

Images

ชีวิตออกแบบธุรกิจ “วรกุล สกุลวัฒนะ”

Images

รายงานพิเศษ : ปุ๋ยอินทรีย์ไทยผงาดตลาดจีน

Images

ชี้ช่องทางรวย! สาวเภสัชฯไอเดียดี ออกแบบโรงเพาะเห็ดไซส์มินิ สร้างรายได้เสริม อ่านต่อ

กิจกรรมของเรา (CSR)

กรมวิชาการเกษตรและบุคลากรเข้าเยี่ยมชมในโครงการ PH-AARNET 2017

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ณ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด


โครงการสามวัยหัวใจพอเพียง

เรียนรู้และปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์


โครงการหนองลานบ้านฉัน

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง