Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

ชื่อ สินค้า

แคร่ปลูกผัก

รายละเอียด

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำน้อย ดินไม่ดี หรือพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นดิน 

สะดวกต่อการทำงานของผู้สูงอายุที่นั่งยองลำบาก

ระบายน้ำได้ดี

ดูแลจัดการง่ายี

ลดปัญหาการใช้สารกำจัดวัชพืช

ประหยัดค่าปุ๋ย

ราคา (ไม่รวมค่าขนส่ง)

แคร่ปลูกผัก 2,500 บาท

วัสดุปลูก ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ แกลบดำ ขุยมะพร้าว และดิน (บรรจุกระสอบละ 50 กก.) กระสอบละ 200 บาท

แคร่ปลูกผักพร้อมวัสดุปลูก 3,500 บาท

ขนาด

60×200×80 เซนติเมตร (ความสูงกระบะ 30 เเซนติเมตร)

อายุการใช้งาน

โครงสร้าง 5 ปี

ผ้าฟางกระสอบเปลี่ยนทุก 2-3 ปี

โครงสร้าง

โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องเคลือบสีกันสนิม 2 ชั้น

ฐาดรองทำจากแป๊ปท่อน้ำ

ผ้าฟางกระสอบพลาสติกอย่างดี

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่