Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

โครงการ “สามวัยหัวใจพอเพียง”

ทางเทศบาลตำบลหนองลานกับออร์แกนิคแลนด์ จัดโครงการดีๆให้กับน้องๆ ป.5 ในชุมชน เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images